RSS
A A A
SmodBIP

Sposób uzyskania informacji

W przypadku braku informacji zarówno na stronie BIP WSFiP jak i na stronie www.wsfip.edu.pl, możliwe jest jej uzyskanie poprzez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Wniosek dostępny jest w wersji do druku. Informacji udziela sekretariat Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Przy udzielaniu lub odmowie udzielenia informacji publicznej stosuje się przepisy zawarte w:

  • Zarządzeniu Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej nr 18/2011/2012 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

  • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm).


Wniosek do druku


Opublikował: Jakub Paździora
Publikacja dnia: 21.08.2012
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 21.08.2012
Dokument oglądany razy: 2 771