RSS
A A A
SmodBIP

Opłaty za studia

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 01-06-2017r. Do pobrania w formacie pdf: zarządzenie nr 1/2017

Aneks nr 3 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 10-08-2017r. Do pobrania w formacie pdf: aneks 3 do zarządzenia nr 1/2017

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 10-08-2017r. Do pobrania w formacie pdf: aneks 2 do zarządzenia nr 1/2017

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 01-06-2017r. Do pobrania w formacie pdf: aneks 1 do zarządzenia nr 1/2017

Powyższe opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni: Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Student zobowiązany jest do zapłaty czesnego płatnego w czterech równych ratach, tj. do dnia 15 października (I rata), do dnia 15 grudnia (II rata), do dnia 15 marca (III rata) i do dnia 15 maja (IV rata) każdego roku akademickiego.Opublikował: Jakub Paździora
Publikacja dnia: 17.08.2012
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 17.08.2012
Dokument oglądany razy: 8 320