RSS
A A A
SmodBIP

Jednostki Ogólnouczelniane

Adres:
ul. Cz. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 33 829 72 12
fax. +48 33 829 72 21
mail: sekretariat@wsfip.edu.pl
strona: www.wsfip.edu.pl

Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Kierownik: mgr Agata Binda
tel. +48 (33) 829 72 23
e-mail: biblioteka@wsfip.edu.pl
strona: www.wsfip.edu.pl/biblioteka

Studium Języków Obcych
Kierownik: mgr Agnieszka Smyrska
tel. +48 (33) 829 72 27
e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl
strona: www.wsfip.edu.pl/sjo

Archiwum
mgr Grażyna Binda - Piecka
Sekretariat: tel. +48 33 829 72 12
fax. +48 33 829 72 21
mail: sekretariat@wsfip.edu.plOpublikował: Jakub Paździora
Publikacja dnia: 17.08.2012
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 17.08.2012
Dokument oglądany razy: 5 893